Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Veddum Lokalarkiv

Veddum Hovedgade 42, Veddum, 9560 Hadsund


Formand Ulla Otte - tlf. 98 58 53 77


Åbningstid

Første tirsdag i hver måned kl. 15 -17, dog ikke i juli og december

Arkivet åbnes meget gerne efter aftale - kontakt bestyrelsen


e-mail: lok.veddum@gmail.com

www.veddum.dk


Arkivet dækker

Veddum

.

Veddum Station 1958

Veddum telefoncentral 1970

Veddum Sal 1909


FOTO

Mejeriet og Brugsforeningen i Veddum By 1946

De to løver har passet på Veddum Sal siden 18844