Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

 

Et lokalarkiv har til formål at dokumentere egnens lokalhistorie

ved at indsamle dokumenter, billeder, beretninger, erindringer m.v. og stille dette materiale til rådighed for offentligheden.

 

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraplyorganisation for kommunens lokalarkiver.

Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles.

 

Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne.

Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger.

Stort set alt har vores interesse.

 

Flere af arkiverne råder over kopier af materiale fra Statens Arkiver: Kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller m.v.

 

Har du materiale, som du finder interessant, men ikke vil af med, så kopierer, skanner eller affotograferer vi for dig.

 

Materiale til denne hjemmesiden kan sendes til

gerberg@simonsen.mail.dk eller

olebagger.handest@live.dk

 

Seneste ændring

20. november 2017

 

INTERN BESKED TIL ARKIVERNE

 

Vedrørende IT - support

Hver ondag aften mellem kl. 19 og 21

Tilbuddet gælder ikke Arkibas

Kurt tlf. 22 66 58 66

Erling tlf. 28 50 47 91

Vedrørende overspilning af film og video

I Assens har vi brugt

Multi Video

Stefan Pedersen

Plantagen 6, 9530 Støvring

tlf. 40 18 44 20 / 98 65 40 08

Handest Station 1958

Privatbanestationen er i 2016

blevet fredet som bevaringsværdigt stationsmiljø

I dag veteranbanestation

Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord

Træskibsværft siden 1849

Udstilling og oplevelse

Se arbejdet med skibene

Levende lokalhistorie