Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Lokalarkiver

i Mariagerfjord Kommune

 

Et lokalarkiv har til formål at dokumentere egnens lokalhistorie

ved at indsamle dokumenter, billeder, beretninger, erindringer m.v. og stille dette materiale til rådighed for offentligheden.

 

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraply-organisation for kommunens lokalarkiver.

Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles.

 

Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne. Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger. Stort set alt har vores interesse.

 

Flere af arkiverne råder over kopier af materiale fra Statens Arkiver: Kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller m.v.

 

Har du materiale, som du finder interessant, men ikke vil af med, så kopierer, skanner eller affotograferer vi for dig.

 

Materiale til denne hjemmesiden kan sendes til

gerberg@simonsen.mail.dk eller

olebagger.handest@live.dk

 

2.1.2017

 

INTERN BESKED TIL ARKIVERNE

 

Vedrørende IT - support

Hver ondag aften mellem kl. 19 og 21

Tilbuddet gælder ikke Arkibas

Kurt tlf. 22 66 58 66

Erling tlf. 28 50 47 91

Handest Station 1958

Privatbanestationen er i 2016

blevet fredet som bevaringsværdigt stationsmiljø

I dag veteranbanestation

Vedrørende overspilning af film og video

I Assens har vi brugt

Multi Video

Stefan Pedersen

Plantagen 6, 9530 Støvring

tlf. 40 18 44 20 / 98 65 40 08

Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord

Træskibsværft siden 1849

Udstilling og oplevelse

Se arbejdet med skibene

Levende lokalhistorie