Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

 

Et lokalarkiv har til formål at dokumentere egnens lokalhistorie

ved at indsamle dokumenter, billeder, beretninger, erindringer m.v. og stille dette materiale til rådighed for offentligheden.

 

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune (LMK) er en paraply-organisation for kommunens lokalarkiver.

Her koordineres arbejdet og erfaringer udveksles.

 

Hvert arkiv dækker et område, der kan være et eller flere sogne.

Der indsamles privat-, erhvervs- og foreningsarkiver, samt foto, film, kort og tegninger.

Stort set alt har vores interesse.

 

Flere af arkiverne råder over kopier af materiale fra Statens Arkiver: Kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller m.v.

 

Har du materiale, som du finder interessant, men ikke vil af med, så kopierer, skanner eller affotograferer vi for dig.

 

Materiale til denne hjemmesiden kan sendes til

olebagger.handest@live.dk

 

 Seneste ændring

1. juni 2019

 

INTERN BESKED TIL ARKIVERNE

 

Vedrørende IT - support

Hver ondag aften mellem kl. 19 og 21

Tilbuddet gælder ikke Arkibas

Kurt  tlf. 22 66 58 66

Erling  tlf. 28 50 47 91

Vedrørende overspilning af film og video

I Assens har vi brugt

Multi Video

Stefan Pedersen

Plantagen 6,  9530 Støvring

tlf. 40 18 44 20 / 98 65 40 08

Vi skal alle på ferie i Øster Hurup

Børneoptog i byen i slutningen af 1950-erne

800 års historie forsvandt

Ålekisten ved Glenstrup Sø 2017

Kisten forsvandt midt på året i forbindelse med

et EU-direktiv, der skulle give fri passage for dyrelivet fra søen til Kongsvad Mølleå og videre ud i Limfjorden - og den modsatte vej

Stedet er erstattet af et stryg og en træbro