Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Lokalarkivet i Hobro

"Fyrkat Møllegård"

Fyrkatvej 45, 9500 Hobro


Tlf. 99 82 41 70

e-mail: historiskmuseum@aalborg.dk

www.nordmus.dk


Åbningstid

Arkivet er midlertidigt lukket fra 9. juli 2018 grundet fraflytning af "Aldersro"

Primo november 2019 forventes arkivet at være på plads i nye lokaler på Fyrkat Møllegård


Arkivet dækker

Hobro By og nærmeste omegn

Fyrkat Møllegård

Lokalarkivet i Hobro hører under

Nordjyllands Historiske Museum

o

Her kan du finde fotos, billeder, personarkiver, foreningsarkiver

og erhvervsarkiver fra Hobro og den nærmeste omegn

Derudover har vi en avissamling

bestående af lokale aviser fra perioden 1855-1989

Hobro 1950 - Randersvej / Brogade krydser Mariagervej på den tidligere markedsplads

Fyrkathuset og Hobro By