Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Hvornum Kirke

ARKIVETS BESTYRELSE

 

FORMAND

Bernt Bech Andersen

98 54 64 70

 

KASSERER

Walter Johannesen

98 54 70 36

Steen Kruse

21 91 80 04

 

Knud Skyum

98 54 61 01

 

Flemming Hansen

98 54 74 10