Veddum

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

.


FOTO

Mejeriet og Brugsforeningen i Veddum 1946 - Foto: Sylvest Jensen / Det Kongelige Bibliotek

Veddum Station 1958

Veddum telefoncentral 1970

Veddum Sal 1909

De to løver har passet på Veddum Sal siden 18844

Veddum Lokalarkiv

Veddum Hovedgade 42, Veddum, 9560 Hadsund


Finn Lange - tlf. 30 23 00 91


Åbningstid

Første tirsdag i hver måned kl. 15 -17, dog ikke i juli og december

Arkivet åbnes meget gerne efter aftale - kontakt bestyrelsen


e-mail: finnlange@hotmail.com

www.veddum.dk


Arkivet dækker

Veddum