Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

Lokalarkivet i Hobro

"Fyrkat Møllegård"

Fyrkatvej 45, 9500 Hobro


Tlf. 99 82 41 70

e-mail: historiskmuseum@aalborg.dk

www.nordmus.dk


Åbningstid: Fra 1. jan. - 30. apr. onsdag kl. 9-15

Fra 1. maj - 30. sept. mandag kl. 9-15 og fra 1. okt. - 31. dec. onsdag kl. 9-15

Ferielukket: I 2020 i ugerne 1,8,15, 28-33, 42 og 52-53


Arkivet dækker

Hobro By og nærmeste omegn

Fyrkat Møllegård

Lokalarkivet i Hobro hører under

Nordjyllands Historiske Museum

o

Her kan du finde fotos, billeder, personarkiver, foreningsarkiver

og erhvervsarkiver fra Hobro og den nærmeste omegn

Derudover har vi en avissamling

bestående af lokale aviser fra perioden 1855-1976

Hobro 1950 - Randersvej / Brogade krydser Mariagervej på den tidligere markedsplads

Fyrkathuset og Hobro By

CORONA

LUKNING


LOKAL-

ARKIVET ER MIDLERIDIGT LUKKET, MEN ÅBNER IGEN MANDAG

17. AUGUST


FORLÆNGET SVARTID PÅ HENVENDEL-SER MÅ FORVENTESNÅR DU VIL BESØGE OS

I ARKIVET

så vil det lette ekspeditionen på din besøgsdag, hvis du på for-hånd og


GERNE

I GOD TID

oplyser os, hvilke arkivalier du på-tænker at se


SÅ KAN VI FORBEREDE OS