Øster Hurup

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune

 Øster Hurup Lokalarkiv

Havnen 2, Øster Hurup, 9560 Hadsund

 

Postadresse: Bekkasinvej 10, Øster Hurup, 9560 Hadsund

 

Tlf. 29 90 64 89

e-mail: soel@outlook.dk

www.oehlokalarkiv.dk

 

Åbningstid

Onsdage kl.14.00 - 16.30 og efter aftale

 o

Arkivet dækker

Øster Hurup Sogn

Øster Hurup Havn omkring 1950

KYSTVEJEN 30

Ellen og Ejnar Wittrup med børnebørnene fra Chicago

Fra venstre børnene Jennifer, Heidi og Lena

Til højre ses Signe Laustsens ishytte, hvor hun solgte Svale Is fra Randers Mejeri

Øster Hurup Skole 1960