Hvornum Lokalarkiv

Klejtrupvej 26, Hvornum, 9500 Hobro

 

Tlf. 98 54 64 70

flemming.hvornum@gmail.com

 

Åbningstider:  tirsdage kl. 13.00 – 16.00

og sidste lørdag i måneden kl. 14.00 – 17.00

 

Arkivet dækker:Hvornum Sogn

 

 

 

 

 

Nyt fra arkivet:

                     

Arkivets bestyrelse:

Bernt Bech Andersen, formand, telf. 9854 6470

Steen Kruse, telf.  2191 8004

Walther Johannesen, kasserer,  telf.  9854 7036

Bjarne Nielsen, telf. 6471 4945

Flemming Hansen, telf. 9854 7410 

venlig hilsen

Lokalhistorisk Forening og Arkiv Hvornum

Flemming Hansen

                                                             INDBYDELSE

 

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hvornum Sogn inviterer til forårsmøde

            og  generalforsamling i Kultur – og Forsamlingshuset

 

                                       Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13.30

 

 

Vi starter med en kort generalforsamling med en dagsorden vist på modsatte side.

 

Derefter vil Niels Agergaard og Oda Bødker og fortælle om Niels Bødker og hans familie. Om huset på ”Lyngbakken”, naboskab, ferieoplevelser, musikaktiviteter m.m.

 

Erik Skyum slutter eftermiddagen med fortællinger om personer og hændelser fra  sin barndom og ungdom i Hvornum.

 

I pausen vil vi servere kaffe med hjemmebag til en pris af 30 kr.

 

Medlemskort for 2015 kan betales ved indgangen. 50 kr. for enkeltpersoner og 75 kr. for husstande. Kan du/I ikke komme denne dag, kan beløbet indsættes på Arkivets konto nr.: 5984 – 1062074. Husk da at notere navn på indbetalingen. Det vil  også være muligt at betale til et af bestyrelsens medlemmer.

 

Alle (også ikke medlemmer) er velkomne til mødet. Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne have tilmelding senest den 15 marts.

 

                                             Med venlig hilsen

 

Bjarne Nielsen         (64714945)                                  Steen Kruse                (98546149)

Flemming Hansen   (98547410)                                  Walter Johannesen (98547036)

                                               Bernt Bech Andersen(98546470)

                                                                                                                                                             

 

 

Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune